Waaruit bestaat de opleiding?

  • Bediening van het voertuig

  • Alle rijtechnieken

  • Alle basishandelingen in het verkeer

  • Alle maneuvers zoals gevraagd op het examen

  • Alle controles en voorbereidingen voor het examen

  • Alle hogere orde vaardigheden: veiligheid, risicoperceptie, verkeersinzicht, defensief rijden, besluitvaardigheid, sociaal rijgedrag.
Een reeks rijlessen bestaat uit een combinatie van bovenstaande onderdelen, maar uiteraard staan de noden van de leerling centraal. Dit wil zeggen dat er enerzijds extra aandacht kan worden besteed aan de handelingen en technieken die de leerling nog niet zo goed onder de knie heeft. Anderzijds kan er meteen verder worden gebouwd op reeds gekende zaken.

Ook personen met een definitief rijbewijs kunnen een beroep doen op Vertodrive. Heb je nog wat moeite met het rijden op snelwegen? Lukt het parkeren niet zo goed? Wil je overschakelen van rijbewijs geldig voor automaat naar rijbewijs geldig voor manuele versnellingsbak? Heb je een andere vraag? Ik geef je nog dat laatste duwtje in de rug.

Kies voor een duidelijke strategie met Vertodrive!