• Een ā€œLā€ moet goed zichtbaar zijn aan de achterruit van de wagen.
 • Wie een rijbewijs 36 maanden heeft, beschikt in het (eigen) lesvoertuig over een tweede binnenspiegel aan de passagierszijde.
 • Rijden is niet toegelaten op zowel vrijdag, zaterdag als zondag tussen 22u en 6u ā€™s anderdaags. Bovendien is rijden ook verboden op de vooravond en avond van elke wettelijke feestdag.
 • Het voorlopig rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Geen aanhangwagen.
 • Geen commercieel vervoer.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een rijbewijs B, mag de drie laatste jaren niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen en moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.
 • sinds 03/02/2014 moet de naam van de begeleider(s) vermeld zijn op het voorlopig rijbewijs. (*) Vanaf 01/10/2017 voorziet de overheid een vormingsmoment voor wie als begeleider vermeld wil worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voor wie start vanaf 01/10/2017 duurt de stage minstens 9 maanden en maximaal 18 maanden. 
 • Een gebrevetteerde instructeur zoals Vertodrive mag lesgeven aan leerlingen zonder dat zijn naam is vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • Benut je stage optimaal door regelmatig te oefenen op verschillende locaties en tijdstippen.
 • Stel het oefenen van de manoeuvres niet uit en oefen ze regelmatig.